Regulier abonnement

Het reguliere lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. De contributies voor 2024 bedragen voor senioren € 130,- en voor junioren € 60,-. Senioren die geregistreerd staan met “afkoop bardienst” betalen € 180,-. Bij de eerste aanmelding als lid wordt een bedrag van € 20,- (éénmalig) aan inschrijfgeld in rekening gebracht.

Als je je in de loop van het jaar wilt aanmelden als lid, kun je onderstaand het document "Inspring kosten contributie 2024’’ raadplegen. Hierin kun je de hoogte van de contributie vinden voor het resterende deel van het jaar.

Als je je als lid wilt inschrijven klik (boven in het scherm rechts) op ‘’Lid worden?’’ en vul het formulier volledig in.

Nieuwe leden zijn verplicht een machtiging voor automatische incasso van de contributiebetaling af te geven.

Het emailadres van de ledenadministratie is l[email protected]

 

Inspring kosten contributie 2024.pdf