Regulier abonnement

Het reguliere lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. De contributies voor 2020 bedragen voor senioren € 115,- en voor junioren € 50,-. Senioren die geregistreerd staan met “afkoop bardienst” betalen € 165,-.

Contributie wordt op automatische wijze geïnd. Bij de ledenadministratie is hierover informatie verkrijgbaar.

Indien geen gebruik wordt gemaakt van deze service, dan geldt een opslag van € 5,- voor handelingskosten (geldt alleen voor bestaande leden).

Het e-mailadres van de ledenadministratie is [email protected]