Regulier abonnement

Het reguliere lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. De contributies voor 2021 bedragen voor senioren € 120,- en voor junioren € 55,-. Senioren die geregistreerd staan met “afkoop bardienst” betalen € 170,-.

Contributie wordt op automatische wijze geïnd. Bij de ledenadministratie is hierover informatie verkrijgbaar.

Bij gebruikmaking van de automatische incasso wordt een korting van € 5,- verleend. Nieuwe leden zijn verplicht een machtiging voor automatische incasso van de contributiebetaling af te geven.

Het e-mailadres van de ledenadministratie is [email protected]

Contributie 2021.pdf