Bardienst

Wil je een bardienst inplannen? Dat kan via deze link: https://mijn.knltb.club 

Zoek onze vereniging en log in met jouw eigen bondnummer of clubnummer en bijbehorend wachtwoord.

IVA - Instructie Verantwoord Alcoholgebruik

De Drank- en Horecawet schrijft voor dat verenigingen die alcohol schenken tijdens het sportgebeuren, een vergunning moeten hebben voor gekwalificeerde IVA-barvrijwilligers. Veel leden die bardienstplichtig zijn (en deze verplichting niet hebben
afgekocht) dienen in het bezit te zijn van het IVA-certificaat. De registratie wordt bijgehouden door de Barcommissie. We verwachten van de overige leden dat zij hun best doen dit certificaat spoedig te verkrijgen.

De IVA-certificering kan op 2 manieren:

1. Er bestaat een mogelijkheid om (thuis) op een door jezelf te kiezen moment
met behulp van een online optie de instructies ter beschikking te krijgen en
eveneens online een test af te leggen. Lees meer in het Bardienstreglement.

2. De vereniging zal met enige regelmaat workshops (duur ca. 2 uur) organiseren waaraan deelgenomen kan worden en na afloop van de workshop word je in het bezit gesteld van het IVA-certificaat.

De afspraken voor de bardienst 

Ben je nog niet zo bekend met onze verwachtingen ten aanzien van bardiensten? Onderaan deze pagina kun je het bardienstreglement downloaden.

Uiteraard kun je ook contact opnemen met onze bardienstplanner, Mike Versteeg. 

De bardienstplanner is bereikbaar door een e-mail te sturen naar [email protected]. Als je lid bent van onze vereniging kun je contactgegevens vinden in de ledenlijst door hier in te loggen.

In de bijlagen vinden leden de kassa-instructie. Kun je handig lezen voordat je je bardienst draait. Tip: als clicken op het scherm niet zo lukt, gebruik dan je nagel, gaat een stuk beter.