Bestuur

Bestuur Graaf Herman

Het algemeen bestuur bestaat uit 9 bestuursleden. Daarvan zijn 7 leden benoemd. Dat zijn de voorzitter, penningmeester, algemeen bestuurslid en 4 bestuursleden. Er zijn 2 vacatures, t.w. vice-voorzitter en secretaris. Alle commissies en vrijwilligers hebben een afgevaardigde of aanspreekpunt in het bestuur. Voor overige aangelegenheden is het dagelijks bestuur aanspreekbaar, bestaande uit de voorzitter, penningmeester en het algemeen bestuurslid.
 
Wil je contact opnemen met het dagelijks bestuur, stuur dan een e-mail naar [email protected]Als je lid bent van onze vereniging kun je contactgegevens vinden in de ledenlijst door hier in te loggen.
 
De volgende leden hebben momenteel zitting in het bestuur:
 

Sjon van Kruijsbergen

Voorzitter

Nancy Abels

Penningsmeester

Rob Romeijn

Algemeen bestuurslid

Ton van Beelen

Bestuurslid (barcommissie)

Raoul Hijl

Bestuurslid (toernooicommissie)

Kevin Jansen

Bestuurslid (jeugdcommissie)

Jan ten Katen

Bestuurslid (accommodatiecie)

Hetty Bardoel

Notuliste

Jacco Diederen

Notulist

vacature

Notulist(e)

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 485 314 848

TV Graaf Herman

Jutta van Nassaulaan 7a
5431 GV Cuijk