Bestuur

Bestuur Graaf Herman

Het algemeen bestuur bestaat uit 9 bestuursleden. Daarvan zijn 6 leden benoemd. Dat zijn de voorzitter, penningmeester, algemeen bestuurslid en 3 bestuursleden. Er zijn 3 vacatures, t.w. vice-voorzitter, secretaris en een bestuurslid.
 
Alle commissies en vrijwilligers hebben een afgevaardigde of aanspreekpunt in het bestuur. Voor overige aangelegenheden is het dagelijks bestuur aanspreekbaar, bestaande uit de voorzitter, penningmeester en het algemeen bestuurslid.
 
De Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging zijn op verzoek beschikbaar.
 
Wil je contact opnemen met het dagelijks bestuur, stuur dan een e-mail naar [email protected]Als je lid bent van onze vereniging kun je contactgegevens vinden in de ledenlijst door hier in te loggen.
 
De volgende leden hebben momenteel zitting in het bestuur:
 

Sjon van Kruijsbergen

Voorzitter

Marcel van der Hooft

Penningsmeester

Rob Romeijn

Algemeen bestuurslid

Raoul Hijl Bestuurslid (toernooicommissie)

Kevin Jansen

Bestuurslid (jeugdcommissie)

Jan ten Katen

Bestuurslid (accommodatiecie)

Monique Versteeg

Ledenadministratie (toegevoegd aan bestuursvergadering)

We hebben 3 notulisten:

Hetty Bardoel, Jacco Diederen en Els Hendrickx