Bestuur

Bestuur Graaf Herman

Het algemeen bestuur bestaat uit 5 bestuursleden. Deze leden zijn benoemd door de Algemene ledenvergadering. Dat zijn de voorzitter, secretaris, penningmeester en 2 overige bestuursleden. Er is 1 vacatures, t.w. een vice-voorzitter.
 
Alle commissies en vrijwilligers hebben een afgevaardigde of aanspreekpunt in het bestuur. Voor overige aangelegenheden is het dagelijks bestuur aanspreekbaar, bestaande uit de voorzitter, secretaris, penningmeester.
 
De Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging zijn beschikbaar via de site van de vereniging.
 
Wil je contact opnemen met het dagelijks bestuur, stuur dan een e-mail naar [email protected]Als je lid bent van onze vereniging kun je van alle overige leden de contactgegevens vinden in de ledenlijst door hier in te loggen.
 
De volgende leden hebben momenteel zitting in het bestuur:
 

Sjon van Kruijsbergen

Voorzitter

Gerrit Looman

Secretaris

Marcel van der Hooft

Penningmeester

Marian van Uden

Bestuurslid (barcommissie)

Jan ten Katen Bestuurslid (accommodatie)

 

 

Monique Versteeg

Ledenadministratie (toegevoegd aan bestuursvergadering)

We hebben 2 notulisten:

Hetty Bardoel en Jacco Diederen