Historie

 
Terugblik in de historie
‘De initiatiefnemers voor de oprichting van een tennisclub in 1963 hebben wellicht nooit durven hopen dat het aanvankelijk bescheiden tenniscomplex, bestaande uit 2 banen, 25 jaar later in 1988 zou zijn uitgegroeid tot een accommodatie met 9 banen waarvan 900 leden gebruik maken’. Dit was de tekst uit de jubileumeditie van de Tennisgraaf in 1988 van de toen zittende voorzitter Ad Cooijmans. 
 
Nu wederom ruim 20 jaar later zijn de leden helaas in aantal afgenomen, echter zitten we weer in de lift. Alle banen zijn voorzien van kunstgras, het terrein ligt er pico bello bij. Er zijn zelfs een jeu-de-boules baan, een tafeltennistafel en een hippe zandbak bij geplaatst. Het buitenterras is compleet opgeknapt en oogt super gezellig! Kortom: we zijn nog steeds trots op onze accommodatie! 
 
We blikken even terug in de tijd en te komen tot een stukje historie. Niet om volledig te zijn, niet om mensen te noemen maar om in een superkleine notendop u een beeld te geven van onze voorgeschiedenis. We zijn zeker niet compleet! Het is slechts een kleine impressie!

 

Van Agrem via de Franse Slag naar TV Graaf Herman
In de beginjaren zestig bestond er in Cuijk een tennisvereniging onder de naam Agrem. Deze schijnbaar ingewikkelde naam was gewoon afkomstig van de beginletters van Achter Grad en Mien. Zij woonden in de Kaneelstraat en achter hun huis lag een tennisbaan. Vandaar. Als je lid wilde worden, moest je voor 100% de instemming van de leden hebben. Er werd gestemd met bruine en witte bonen; 1 bruine boon en de kans was voorbij!
 
De eerste man die een bruine boon ontving, liet het er niet bij zitten. Zijn naam Frans Buijssen. Hij verzamelde een aantal mensen met hetzelfde gedachtegoed om zich heen, namelijk: ‘er moet in Cuijk een echte tennisvereniging komen’. Merkwaardig genoeg hadden al deze mensen dezelfde voornaam. Wij herinneren nog: Frans Thoonen, Frans Telkamp,Frans Figuurs, Frans Manders. Vandaar de naam de Franse Slag!
 
Om de gemeente te overtuigen van de ernst van de zaak moest een lijst van toekomstige leden worden ingeleverd, op grond waarvan enkele banen konden worden aangelegd. Om aan een aantal namen te komen werd in het Hotel ’t Loo een dansavond georganiseerd met uitnodigingen tot ver buiten Cuijk. Resultaat 85 aanmeldingen. Het gemeentebestuur gaf schoorvoetend toestemming en kocht in 1963 een stuk grond van landbouwer Gerrits voor ƒ1,=/m², legde 2 banen aan en een kleedruimte met douches. Het paviljoen moest door de leden zelf gebouwd en gefinancierd worden vandaar dat menige lunch is verorberd bij Toon de Vocht in de huiskamer, jawel de Posthoorn! 
 
Er werd een echte verenging gevormd met als voorzitter Frans Viguurs. Men sloot zich aan bij de KNLTB en op 18 juni 1963 werd het park officieel geopend door burgemeester van Zwieten. Vanaf 1967 hebben Frans Buijssen en frater Jap Baptist zich sterk gemaakt voor groei en ontwikkeling van de vereniging. In 1967 werden baan 3 en 4 aangelegd. In 1973 kwam een paviljoen tot stand, genaamd Setpoint en baan 5 en 6. Het aantal leden was 250. De beide heren werden als erelid gehuldigd. 
In 1974 besloot Frans Buijssen zijn hamer neer te leggen. Adriaan van Ewijk nam het over voor 2 jaar en Gerrit Koel pakte het op na 1976. Hij zorgde voor weer wat meer elan. Er kwam baanverlichting en een automatische besproeiing. Bovendien mochten de kinderen ook mee komen tennissen Een heus kindtoernooi werd gespeeld. Omdat de Fraters een gedeelte van hun tuin wilde prijs geven, was de realisatie van baan 7, 8 en 9 snel een feit.  Het uitbreiden en verfraaien van het paviljoen kon niet uitblijven en in 1978 werd eea in gang gezet. 
 
Hier ligt de bakermat van onze tennisbeschaving. Gelukkig dat er toen en nu nog steeds vele kanjers van vrijwilligers waren en zijn die zich enorm willen inzetten voor hun club, hun vereniging! Grote waardering voor deze mensen is enorm op zijn plaats, toen maar vooral nu!! Anno 2009 is het nog steeds prettig om te merken dat TV Graaf Herman draait op een enthousiast en betrokken vrijwilligerslegioen. Wij kunnen altijd hulp gebruiken, meld u aan dan zetten we er samen de schouders onder! 
 
GRAAF of GRAVIN van het jaar
Vanaf de 90-jaren vorige eeuw is het een goede gewoonte geworden om leden die iets bijzonders hebben gedaan voor de vereniging, buiten het tennis om, te eren met de titel GRAAF of GRAVIN van het jaar.
 
T/m 2013 moet de lijst nog worden aangevuld.
 
In 2014 viel deze eerbiedwaardige titel ten deel aan Jan ten Katen, die steeds op zijn bekende humoristische wijze allerlei vrijwilligerstaken heeft uitgevoerd m.n. voor de barcommissie en de accommodatiecommissie. Op de ledenvergadering in april 2014 is hij daarvoor in het zonnetje gezet. Chapeau, Jan ! ! !
 
Op de ALV van 2015 is de keuze van het Bestuur gevallen op iemand die al heel wat jaren lid is van onze vereniging en ook veel op de baan is te vinden.Hij maakt al jaren deel uit van de barcommissie waar hij zijn beste beentje voor zet. Hij is iemand met het hart op de goede plaats en heeft veel commitment met de club. Hij zorgt dat de monden gevuld kunnen worden en probeert op alle mogelijke manieren zo goedkoop mogelijk in te kopen. Unaniem is besloten om Ton van Beelen te benoemen als Graaf van het Jaar 2015. Proficiat, Ton ! ! !
 
Op de ALV van 2016 is de keuze van het bestuur gevallen op Frank ten Broeke als voorzitter van de jeugdcommissie. De motivering van het bestuur zal nog volgen. Maar bij deze wordt Frank reeds gefeliciteerd met zijn benoeming tot Graaf van het Jaar 2016. Proficiat Frank ! ! ! 
 
Het laatste besluit van het bestuur dat, op de penningmeester na, zou aftreden op de ALV van 21 maart 2017 was het benoemen van de Graaf van het Jaar 2017. De keuze van het Bestuur is gevallen op Rob Romeijn, webmaster van de vereniging en lid van de CvA, de Commissie van Advies die zich ten doel heeft gesteld een nieuw bestuur te presenteren op de ALV 2017. Reeds vele jaren maakte Rob deel uit van het contingent vrijwilligers en was hij luisterend oor voor oud-voorzitter Marcel Jansen. Het afgelopen jaar heeft hij zich bijzonder ingezet met adviezen om een nieuw bestuur samen te stellen. Bij deze wordt Rob gefeliciteerd met zijn benoeming tot Graaf van het Jaar 2017. Proficiat Rob ! ! ! 
 
De ALV van 2018 levert weer een nieuwe Graaf van het Jaar. In 2007 komt deze Graaf of Gravin voor het eerst in het nieuws, lees de Tennisgraaf. Op 27 april 2010, zo blijkt uit de notulen, is de Graaf of Gravin aftredend na 3 jaar. Zij of hij heeft gehoord dat er na de eerste drukke jaren er jaren van consolidatie volgen. Dus heeft zij/hij besloten om nog eens 3 jaar aan te blijven in zijn/haar functie. Dit ritueel herhaalt zich enkele malen. Pas in 2017 wordt er een opvolger gevonden en benoemd. 10 jaar voorzitter van onze vereniging: u weet inmiddels wel over wie we het hebben. En de rest is geschiedenis. Jammer genoeg is onze oud-voorzitter Marcel Jansen afwezig, vanwege zijn nieuwe liefde, de politiek. Vanavond vindt zijn installatie plaats in de Gemeenteraad van Cuijk. Daarom een korte impressie via een diaserie, aldus de notulen. Proficiat Marcel Jansen met de benoeming tot Graaf van het Jaar 2018 ! ! !
 
Op de ALV van maart 2019 begint de voorzitter Sjon van Kruijsbergen zijn verhaal met waarom de persoon in kwestie zijn sporen binnen onze vereniging heeft verdiend. Hij heeft 20 jaar vrijwilligerswerk gedaan voor onze club, waaronder bestuurlid, jarenlang competitieleider en ballenbeheerder. De keuze is gevallen op Rob Mallo. De nieuwe Graaf is niet aanwezig, maar heeft voorgevoeld dat er iets stond te gebeuren. Hij komt om 22.00 uur binnenlopen en wordt alsnog bejubeld door alle aanwezigen. De nieuwe Graaf van het jaar 2019 wordt bij deze hartelijk gefeliciteerd. Proficiat Rob ! ! !