Aan- of afmelden, wijzigingen in persoonlijke gegevens

Informatie over onze vereniging vind je in de Introductie FLYER.

Je kunt je bij onze tennisvereniging aanmelden via: inschrijfformulier online op de homepage bij " Lid Worden ? ".

Let op !  Je lidmaatschap en contributie gelden voor een heel kalenderjaar, behalve als je in de loop van het kalenderjaar lid wilt worden. De contributie via automatische incasso is verplicht. Als verenigingslid onderschrijf je de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.

Afmelden als lid van TV Graaf Herman alleen via e-mail naar [email protected]  Een afmelding (met ingang van het volgende kalenderjaar) van een lidmaatschap dient voor 1 december bij de ledenadministratie te worden ingediend. Voldoe je hier niet aan dan ben je de volledige contributie voor het volgende kalenderjaar verschuldigd. Een afmelding van een lidmaatschap gedurende het kalenderjaar leidt niet tot een geheel of gedeeltelijke restitutie van de contributie. 

Wijzigingen in persoonlijke gegevens zoals adres, telefoonnummer, emailadres, afkoop bardienst, kan alleen via e-mail naar [email protected] 
Wijziging van het banknummer, kijk bij de aanwijzingen onder ''Automatische incasso''

 

 

TVGH Introductie Flyer.docx