AVG / Privacyverklaring TV Graaf Herman

23 mei 2018


Beste leden,

Het bestuur heeft zich in april en mei 2018 nadrukkelijk beziggehouden met de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. We voeren het stappenplan van de KNLTB uit en de eerste stap is het opstellen en bekendmaken aan de leden van de invoering van de Privacyverklaring. In dit privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met jouw gegevens wordt gedaan en welke rechten je hebt. In de bijlage vind je de verklaring. Het bestuur raadt elk lid aan kennis te nemen van de tekst.

Het bestuur zal er zorg voor dragen dat alle persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Mochten er algemene of persoonlijke vragen zijn over deze verklaring dan kunnen die gericht worden aan het bestuur via e-mailadres [email protected]

In de komende tijd worden de vervolgstappen geïmplementeerd. De leden worden tijdig geïnformeerd.

Het Bestuur.
23 mei 2018


Nieuwscategorieën