Ledenpas en formulier Toestemmingsverklaring AVG

03 april 2019


Beste leden van onze tennisclub,
 
Nieuwe leden en bestaande leden moeten allemaal sinds de AVG-wetgeving van kracht is, het formulier Toestemmingsverklaring invullen en ondertekenen, ook indien je niet akkoord gaat. Onze vereniging houdt zich aan de voorschriften van de KNLTB. Op onze website staat uitgebreid beschreven wat e.e.a. inhoudt. Ook kun je gedetailleerde toelichting lezen op de website www.knltb.nl.

Nadrukkelijk wordt gesteld dat elk lid kennis heeft genomen van de AVG-wetgeving en dat zowel de KNLTB, de vereniging als elk lid afzonderlijk zorgvuldig omgaat met privacy-gevoelige gegevens.

Wij als dagelijks bestuur hebben de ondertekening op persoonlijke basis, gekoppeld aan het verkrijgen van de ledenpas. Op moment van de ALV 2019 zijn 300 van de 360 pasjes opgehaald. Vanaf de ALV op 4 april 2019 zijn de pasjes nog slechts verkrijgbaar na invulling van het formulier en verzending naar het secretariaat. De pasjes worden daarna in een doos "achter de bar" gelegd. De bardienst kan de pas aan je verstrekken.

In de bijlage vind je het formulier en het e-mailadres waarheen je dit moet sturen.

LET OP: Ingeval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient deze verklaring eveneens door een ouder of voogd ondertekend te worden.
 
Voorzitter Sjon van Kruijsbergen,
Mede namens Bestuur TV Graaf Herman,
April 2019.AVG Formulier Toestemmingsverklaring (versie 2)

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 485 314 848

TV Graaf Herman

Jutta van Nassaulaan 7a
5431 GV Cuijk