IVA-programma voor alle senioren

31 oktober 2018

Beste leden,

Het IVA-programma staat voor Instructie Verantwoord Alcohol schenken. Lees eerst de bijlage over het IVA-programma. 

Onze vereniging gaat in het najaar van start met een actie om ALLE bardienstplichtige senioren in staat te stellen het IVA-certificaat te behalen. We doen dit al enkele jaren, maar nu is dit niet meer vrijblijvend door vernieuwde wetgeving van onze rijksoverheid. Daarom biedt het bestuur i.s.m. de barcommissie een GRATIS programma aan met als doel: IEDEREEN moet het IVA-certificaat halen !
 
Momenteel zijn er 2 cursusavonden vastgesteld:
woensdag 21 november van 20.00 uur tot 22.00 uur,
maandag 26 november van 20.00 uur tot 22.00 uur.

Op deze avonden (inloop vanaf 19.30 uur) wordt er een presentatie gehouden door mevr. Meike van Doorne. Er is alle gelegenheid tot vragen stellen, de koffie en thee zijn gratis en er wordt een presentielijst bijgehouden. Aan het eind van de avond worden de certificaten opgesteld. Deze worden ca. 2 weken later naar de vereniging gestuurd en uitgereikt. Een kopie gaat in onze barmap. Het certificaat blijft altijd geldig. Het belooft een gezellige avond te worden met veel interactie.

Wie komen hiervoor sowieso in aanmerking ? Dat zijn simpelweg alle senioren ouder dan 18 en jonger dan 75. Een deel daarvan is competitiespeler van dit jaar 2018. Op deze leden  ligt de focus voor 2019. We roepen de teamcaptains op om hun teamspelers aan te moedigen z.s.m. deel te nemen. Mocht je om een of andere reden zijn vrijgesteld van bardienst, dan ben je toch van harte welkom.

Leden die het certificaat al eerder hebben behaald, bijv. bij een andere sportvereniging of in de horeca, hoeven niet deel te nemen. Wel moeten ze hun certificaat even opsturen naar de BarCie.

Je kunt je aanmelden via e-mail [email protected] (maar dit hoeft niet).

NB. Mocht je als AFKOPER bardienst staan genoteerd, dan geldt dit uiteraard niet. AFKOPERS die competitie spelen weer wèl !

Mvrgr,
Bestuur en Bardienstcommissie
oktober 2018

.....


Aankondiging IVA-beleid + cursus oktober 2018 Officieel IVA-programma oktober 2018

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 485 314 848

TV Graaf Herman

Jutta van Nassaulaan 7a
5431 GV Cuijk