2de Algemene Ledenvergadering 2019 CONVOCATIE + AGENDA

05 september 2019

Beste leden,

Graag nodigen wij alle senioren en junioren alsmede ouders van junioren, uit voor het bijwonen van de 2de Algemene Ledenvergadering van TV Graaf Herman die gehouden zal worden op: 

Datum:           Donderdag 3 oktober 2019 
Aanvang:        19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) 
Locatie:          Paviljoen TV Graaf Herman

De agenda bestaat uit 1 agendapunt, t.w. de aanstelling van onze nieuwe penningmeester.

Toelichting: 
Onze penningmeester Nancy Abels is per april 2019 afgetreden. Het bestuur heeft na rijp beraad lid Marcel van der Hooft bereid gevonden zich beschikbaar te stellen als bestuurslid en mede de functie van penningmeester en lid van het dagelijks bestuur op zich te nemen. Voor de daadwerkelijke aanstelling is deze extra ledenvergadering uitgeroepen.

Het bestuur adviseert de leden de kandidatuur van Marcel van der Hooft te ondersteunen. Eventuele tegenkandidaten kunnen zich melden tot donderdag 26 september 2019. Zij dienen zich schriftelijk te wenden tot de voorzitter, ondersteund door de namen en handtekeningen van 5 seniorleden.

Alle leden worden in staat gesteld vragen te stellen over dit ene agendapunt. Deze vragen dienen schriftelijk te worden ingediend bij de voorzitter. Ook dit kan tot donderdag 26 september 2019. De vragen worden plenair behandeld.

Er zal een stemronde worden gehouden. Alle senioren hebben stemrecht.

Er wordt een presentielijst bijgehouden.

Aan deze convocatie is de agenda toegevoegd.

Meer informatie is op onze website www.tvgraafherman.nl te vinden.

Schriftelijk indienen kan naar e-mailadres [email protected].

2de AGENDA ALV 2019  

1.    Opening door de voorzitter 
2.    De beoogd penningmeester wordt voorgesteld en zal zich introduceren 
3.    Rondvraag/behandelen ingekomen vragen 
4.    Stemronde aanstelling penningmeester 
5.    Sluiting 
6.    Nazit   

Het bestuur van TV Graaf Herman
5 september 2019     

NB. Van 19.00 uur t/m een half uur na de vergadering mag er niet worden gespeeld op onze tennisbanen.                                              

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 485 314 848

TV Graaf Herman

Jutta van Nassaulaan 7a
5431 GV Cuijk